Με την υπ’ αρίθμ.  719/4/24-01-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) παρατείνεται για τελευταία φορά η προθεσμία υποβολής δήλωσης στους εν λόγω ΟΤΑ, για τους κατοίκους εσωτερικού, μέχρι τις 13/03/2017.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Με την υπ’ αρ. 699/6/01.09.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε) και κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων των Καλλικρατικών Δήμων Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (όπως αναλυτικά φαίνονται παρακάτω) να υποβάλουν δήλωση για το δικαίωμά τους αυτό με αναφορά στην αιτία κτήσης του.

Η δήλωση υποβάλλεται στα αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης που αναφέρονται στην παρούσα. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής  στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx).

Οι δηλώσεις για τους κατοίκους ημεδαπής υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών και για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών με ημερομηνία έναρξης στις 12/09/2016.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:

ΑΛΙΣΣΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 

Κάτω Αχαϊά: Σώσου Ταυρομενέος 50 (Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας), ΤΚ 25200

 

Β. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΚΤΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ, ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ, ΔΡΕΠΑΝΟΥ, ΕΛΙΚΙΣΤΡΑΣ, ΚΑΜΙΝΙΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΚΡΗΝΗΣ (ΠΑΤΡΩΝ), ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ, ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΟΒΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ, ΡΙΟΥ, ΡΟΓΙΤΙΚΩΝ, ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΩΝ, ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

Γραφείο Κτηματογράφησης: ΡΙΟ
Διεύθυνση: Αθηνών 6 , ΤΚ 26500 Ρίο (πρώην Δημαρχείο Ρίου), τηλ: 2610911314
Τηλέφωνο: 2610911314
Ημέρες / Ωρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-16:30 και ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30-20:30

Γραφείο Κτηματογράφησης  - Εξυπηρέτησης Πολιτών: ΟΒΡΙΑ
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 244 (ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Ι.Ν. ΘΕΟΤΟΚΟΥ)
Τηλέφωνο: 2610526506
Ημέρες / Ωρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 16:30 KAI TETAΡΤΗ 16:30 - 20:30

Γραφείο Κτηματογράφησης  - Εξυπηρέτησης Πολιτών:  ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ
Διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 2ος ΟΡΟΦΟΣ
Τηλέφωνο: 2610241546
Ημέρες / Ωρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 - 16:30 KAI TETAΡΤΗ 16:30 - 20:30


Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων: 12/09/2016

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων:

(κάτοικοι Εσωτερικού  - κάτοικοι Εξωτερικού): 13/03/2017