Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 ξεκινά το στάδιο της Ανάρτησης στους ΟΤΑ του Καλλικρατικού Δήμου Τυρνάβου : ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ, ΔΑΜΑΣΙ, ΔΕΛΕΡΙΑ, ΔΕΝΔΡΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΡΟΔΙΑ.

Πρόκειται για την τελευταία φάση της κτηματογράφησης κατά την οποία οι πολίτες ελέγχουν για τελευταία φορά την ορθότητα των στοιχείων της ατομικής τους ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, κατά το στάδιο της Ανάρτησης οι πολίτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ( μέσω του «e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr)  ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ή διορθώνουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.

Η διαδικασία της Ανάρτησης έχει διάρκεια 2 μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού (θα λήξει στις 7 Σεπτεμβρίου) και τέσσερις για όσους μένουν στο εξωτερικό (θα λήξει την 6η Νοεμβρίου 2020).

Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην Ανάρτηση είναι κομβικής σημασίας καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική τους ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο.

PDF IconΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΑΜΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ